Coachen voor teams in afstemming en verbinding met elkaar

Hoe moet je je dat voorstellen? Ik kan het uitleggen aan de hand van een metafoor.

In de afgelopen jaren ben ik enthousiast tangodanser geworden. De tango gaat over je eigen pas zetten in verbinding met de ander, terwijl je in je eigen as blijft staan. Als je kijkt naar een tangopaar, zie je dat er evenwicht is door een lichte druk van beide kanten. Als je samen goed in balans bent, kun je de meest prachtige figuren dansen. It takes two to tango.

Werken in een team kan zijn als de tango: in je eigen as doen wat je goed kunt, in afstemming en verbinding met anderen. Soms lukt het even niet en dat is geen punt, dan ga je weer op zoek naar de afstemming.

Op die manier kun je samen creëren wat je voor ogen staat. In de tango, maar ook in je team.

En dat is waar bijdragen met betekenis voor teams voor staat.

 Wat kun je hiervan verwachten?

Aan het eind van het traject

  • heb je een gezamenlijk en helder beeld van waar je naar op weg bent
  • weet je precies wat je kunt doen om dat beeld werkelijkheid te laten worden
  • heb je helder voor ogen wat je bijdrage is aan het team
  • heb je belangrijke stappen gezet die nodig zijn voor de verandering

Marleen Sahetapy Fotografie - Catharina Coacht-161

Mijn visie op teamcoaching

Wat ik doe in teamcoaching is altijd in afstemming op jullie vraag als team, de opdracht en rekening houdend met het grotere geheel van de organisatie en de samenleving.

Ik houd van helderheid en structuur en ik geloof in de kracht van co-creatie. Als je samen op één lijn zit, kun je heel veel bereiken. Ik kan jou en jouw team helpen om in afstemming met de omgeving vooruit te komen.

Mijn uitgangspunt is dat alle antwoorden er zijn in het team en in ieder van jullie. Coaching is erop gericht om deze boven water te laten komen.

Ik coach vanuit de positieve psychologie, dat betekent dat mijn coaching zich richt op wat er al wél is, op een waarderende manier. Wat gaat er al goed en hoe kun je dat ook in andere situaties gebruiken?

Tegelijkertijd heb ik een goede neus voor wat er niet gezegd wordt. Als ik merk dat er dingen onder de tafel blijven, zal ik je uitnodigen om je te laten horen.

Veranderingen vinden plaats zowel in de ‘onderstroom’ als in de ‘bovenstroom’ en de kunst is om in beide stromen dezelfde verhalen te vertellen. Zeg je hetzelfde bij het koffiezetapparaat als in de teamvergadering? Als je de samenwerking niet goed vindt lopen, tegen wie zeg je dat dan?

Als jullie dat willen, dan zal ik zeggen wat ik zie in de communicatie en effectiviteit in samenwerking. Soms zal ik structureren om de inhoudelijke discussie te ondersteunen, bijvoorbeeld naar het formuleren van de opdracht en in kaart brengen hoe je de meerwaarde van de nieuw samengestelde teams kunt benutten.

Ook kunnen we aparte thema’s agenderen voor een verdieping rond samenwerken, participerend werken of andere zaken waar jullie langer bij stil willen staan of je verder op wilt ontwikkelen.

Wat mij kenmerkt is dat ik dat doe wat op dat moment belangrijk is, zodat jullie met plezier en effectiviteit je werk kunnen doen.

Plezier en effectiviteit maakt dat je zin hebt om bij te dragen aan het team en aan je werk. Humor helpt hier vaak bij. Er mag dus gelachen worden! Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een veilige sfeer is waarin je durft te zeggen wat je vindt in respect voor anderen.

Mijn stijl kenmerkt zich door het goede vragen stellen en ik heb een goed analytisch hoofd.

Daarnaast heb ik ook instrumenten die ik in kan zetten om bijvoorbeeld de analyse van de opdracht te doen of de processen in kaart te brengen.

Ik ben geaccrediteerd in een methode om door een MBTI type-test jouw sterke kanten in een profielschets in kaart te brengen en ook de sleutel te vinden in communicatie naar de ander.