Organisatie

Je wilt verder met de organisatie en zoekt naar een manier om opnieuw doelen te bepalen en een gezamenlijke inspiratie en motivatie om die doelen te bereiken. Of je wilt het leiderschap in je organisatie effectiever maken.

Als je dit herkent, zit je hier goed. Doordat ik zeer ruime ervaring heb met het coachen en trainen in organisaties (ik doe dit al 20 jaar) is er heel veel mogelijk. Ik draag graag bij aan organisatieontwikkeling op het gebied van:

  • Samen vormgeven aan de strategie van de organisatie
  • De visie of een ontwikkeling in de organisatie handen en voeten geven
  • Toerusten van teams vanuit de eigen talenten om mee vorm te geven aan de gewenste toekomst

Mijn aanpak kenmerkt zich door de focus op resultaat, creativiteit en concrete afspraken.

werkmetmij

 Wat kun je hiervan verwachten?

Resultaat:

Met management en medewerkers worden doelen helder geformuleerd. Wat is belangrijk voor mensen, waar zit de drive en waar willen management en medewerkers uitkomen? Het maakt niet zoveel uit hoe in een training tot resultaat gekomen wordt, als het resultaat er maar komt.

Creativiteit:

De ene training is zeker de andere niet. Methodes verschillen, manieren van aanpak ook. Regelmatig werk ik samen met andere professionals: acteurs, specialisten op het gebied van outdooractiviteiten, journalisten, om maar eens enkelen te noemen.

Als gaandeweg blijkt dat een van te voren afgesproken methode niet werkt, ben ik alert en flexibel genoeg om het einddoel op een andere manier te bereiken.

Concrete afspraken:

Altijd worden ankerpunten vastgelegd, ‘leefregels’ geformuleerd. Meteen aan het eind van de training is duidelijk afgesproken op welke momenten bekeken wordt of de gezamenlijk gemaakte punten worden nagekomen. Het vervolgtraject staat uitgestippeld om de behaalde resultaten te behouden.